Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
Το καλάθι σας είναι άδειο.
0 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Κλείσιμο

Όροι Χρήσης

  Οι «Όροι Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος» από κοινού με τους «Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών», την «Πολιτική Απορρήτου» και την «Πολιτική Cookies» εφαρμόζονται σε κάθε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε πώληση προϊόντων που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.pilianidis.gr της ατομικής επιχείρησης του εμπόρου – πωλητή ΗΡΑΚΛΗ ΠΗΛΙΑΝΙΔΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ, με Α.Φ.Μ 138118428 – Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, με έδρα επιχείρησης την Πτολεμαΐδα, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, αριθμός 48, με διακριτικό τίτλο «Pilianidis Electronics» εφεξής καλούμενη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η ιστοσελίδα της επιχείρησης αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα κατάρτισης συμβάσεως από απόσταση κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο και ισχύει (Υ.Α. 5338/2018). Οι εν γένει χρήστες της ανωτέρω ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος εφεξής θα καλούνται ΠΕΛΑΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ.

   

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καλύπτουν κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ www.pilianidis.gr. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν συνεχεία αποτυπωμένους όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος ΠΕΛΑΤΗΣ δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης. Οποιαδήποτε μεταβολή αυτών ακολουθείται από την σχετική υποχρέωση ενημέρωσης του ΠΕΛΑΤΗ.

Α. Πληροφορίες και Προϊόντα

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμπορεύεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και τη διαθεσιμότητα αυτών. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ παραδρομής και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

Β. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο και ισχύει (Υ.Α. 5338/2018).

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Στην περίπτωση κατά την οποία τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη πλην της ενημέρωσης περί της μη διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στα πλαίσια της καλής συναλλακτικής πίστης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων, ξένων προς αυτήν μερών, σε προϊόντα και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γ. Ευθύνη του Χρήστη – Πελάτη

Κάθε ΠΕΛΑΤΗΣ είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με τον Νόμο και την καλή συναλλακτική πίστη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον ΠΕΛΑΤΗ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, οφείλει δε αυτός να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα απαιτούμενα πεδία στις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Νόμους και ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να μην την χρησιμοποιείται με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Επιπλέον ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, και άλλοι συνεργάτες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέρη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και συναλλαγών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Δ. Πολιτική Τιμών

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Στις αναγραφόμενες τιμές έχει συνυπολογισθεί ο αναλογούν Φ.Π.Α., όχι όμως τυχόν έξοδα αντικαταβολής και αποστολής. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό της κατάστημα και ο ΠΕΛΑΤΗΣ διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

E. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και κειμένων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η προστασία δε αυτή παρέχεται άνευ άλλης διατύπωσης ή διαδικασίας.

Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.pilianidis.gr και τα προϊόντα του, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προστατευόμενα από τους σχετικούς Νόμους. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν μπορεί επουδενί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τους.

ΣΤ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου.

 

 

COPYRIGHT 2024 © PILIANIDIS • ALL RIGHTS RESERVED