Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ
Το καλάθι σας είναι άδειο.
0 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Κλείσιμο

Όροι και προυποθέσεις Αγορών

  Οι «Όροι Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος» από κοινού με τους «Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών», την «Πολιτική Απορρήτου» και την «Πολιτική Cookies» εφαρμόζονται σε κάθε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και κάθε πώληση προϊόντων που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.pilianidis.gr της ατομικής επιχείρησης του εμπόρου – πωλητή ΗΡΑΚΛΗ ΠΗΛΙΑΝΙΔΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ, με Α.Φ.Μ 138118428 – Δ.Ο.Υ. Πτολεμαΐδας, με έδρα επιχείρησης την Πτολεμαΐδα, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου, αριθμός 48, με διακριτικό τίτλο «Pilianidis Electronics» εφεξής καλούμενη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η ιστοσελίδα της επιχείρησης αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα κατάρτισης συμβάσεως από απόσταση κατά την έννοια του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο και ισχύει (Υ.Α. 5338/2018). Οι εν γένει χρήστες της ανωτέρω ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος εφεξής θα καλούνται ΠΕΛΑΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ

 1. Εγγραφή ή Σύνδεση

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφεξής καλούμενος ΠΕΛΑΤΗΣ, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του και προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί, υποχρεούται να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του ΠΕΛΑΤΗ στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές και ουδέποτε μοιράζονται με τρίτα μέρη, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή εταιρίες. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, δύναται να το κάνει αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση info@pilianidis.gr διατυπώνοντας το ανάλογο αίτημα διαγραφής ή τροποποίησης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ φέρει την ευθύνη της ορθής και πλήρους συμπλήρωσης των ατομικών στοιχείων του που καταχωρούνται στον ατομικό του λογαριασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει κανένα δικαίωμα να επεμβαίνει μονομερώς και να τροποποιεί τα καταχωρηθέντα από τον ΠΕΛΑΤΗ ατομικά στοιχεία.

 1. Παραγγελία – Υποβολή και Αποδοχή

1ο Βήμα: Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας – Πρόταση για αγορά προϊόντων

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής του εντύπου της παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την επιλογή ολοκλήρωσης παραγγελίας από την σελίδα του ηλεκτρονικού καροτσιού του ΠΕΛΑΤΗ. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου «Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών». Με την επισήμανση αυτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε πλήρη γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

 1. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.
 2. Των στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας της πωλήτριας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων.
 • Της συνολικής τιμής των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον ΠΕΛΑΤΗ στο κείμενο της παραγγελίας και ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής και του συνολικού βάρους των προϊόντων, ως κατωτέρω αναλύεται.
 1. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες καθώς και τυχόν περιορισμούς αυτών.
 2. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του ΠΕΛΑΤΗ με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.
 3. Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα (534 κε ΑΚ).
 • Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του ΠΕΛΑΤΗ μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.
 • Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία.

2ο Βήμα: Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν δεσμεύει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, πριν ο ΠΕΛΑΤΗΣ λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ από την στιγμή που ο ΠΕΛΑΤΗΣ λάβει σχετική ενημέρωση. Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στον ατομικό λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ελέγχει την υποβληθείσα παραγγελία του και να ενημερώνει αμέσως την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, το αργότερο εντός 24 ωρών από την ώρα της υποβολής της πρότασης προς σύναψη πώλησης ως ανωτέρω αναλύθηκε, εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία της παραγγελία όπως υποβλήθηκαν θα εφαρμοστούν και θα καταστούν περιεχόμενο της καταρτιζόμενης σύμβασης πώλησης.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά τους κλπ, με σχετικό e-mail θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο e-mail αυτό θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα καθώς και όλα τα τυχόν έξοδα και άλλες απαιτούμενες δαπάνες και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στο ΠΕΛΑΤΗ ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (ΠΕΛΑΤΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την σχετική ένδειξη.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας στα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ως αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

 1. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ λαμβάνει γνώση για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον ΠΕΛΑΤΗ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο ΠΕΛΑΤΗΣ επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ γνωστοποιεί κάθε φορά στον ΠΕΛΑΤΗ τον χρόνο παράδοσης της παραγγελίας του, αναλόγως των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να παραδώσει την παραγγελία εντός τριάντα (30) ημερών, κατά ανώτατο όριο, από τον χρόνο κατάρτισης της πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (κωδ. ΥΑ 5338/2018). Ωστόσο, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ σε περίπτωση συνδρομής μεταγενέστερων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό νέο χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον ΠΕΛΑΤΗ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@pilianidis.gr. Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ.

 1. Παράδοση παραγγελίας

Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα: Στην περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, θα λάβει ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας του από το εν λόγω κατάστημα κατά την επιβεβαίωση καταχώρησης παραγγελίας. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής, παραλαβής. Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν παραλάβει το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να επιδείξει την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την παραλαβή. Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον ΠΕΛΑΤΗ, αυτός οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς και κατά τα συμφωνηθέντα τα προϊόντα της παραγγελίας του. Η παραλαβή από το φυσικό κατάστημα είναι δωρεάν.

Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο ΠΕΛΑΤΗΣ: Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη – ταχυμεταφορέα (Γενική Ταχυδρομική) Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ και σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη – ταχυμεταφορέα τα από αυτόν αιτούμενα στοιχεία. Μετά και από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον ΠΕΛΑΤΗ, ως εκ τούτου αυτός οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει. Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν παραλάβει εντός δέκα (10) ημερών το προϊόν παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση. Μη παραλαβή των προϊόντων κατά τα ανωτέρω και εφόσον έχει επιλεγεί ως τρόπος εξόφλησης το μέσο της αντικαταβολής, τότε ο συγκεκριμένος ΠΕΛΑΤΗΣ κρίνεται ανεπιθύμητος για την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, η οποία επουδενί δεν υποχρεούται να συνεργαστεί ξανά μαζί του.

Κόστος μεταφορικών:

 • Δωρεάν για παραγγελίες αξίας άνω των 70,00 € και συνολικού βάρους έως 2 κιλών.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος αποστολής διαμορφώνεται στα 3,70€ για προϊόντα συνολικού βάρους έως 2 κιλά. Για κάθε επιπλέον κιλό υπάρχει επιπλέον χρέωση 1,00 €.

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, και είναι κατά μέγιστο όριο τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Σε δυσπρόσιτες περιοχές, ο χρόνος παράδοσης επιμηκύνεται αναλόγως. Αποστολές δεν πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Εθνικές και Τοπικές (Πτολεμαΐδα) αργίες.

Ανωτέρα βία: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δικαιούται ανάλογη παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα παραδείγματα αποτελούν τα κάτωθι γεγονότα: απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, προβλήματα των προμηθευτών, μεταφοράς, παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

 1. Πληρωμή
 • Αντικαταβολή (χρέωση επιπλέον ποσού 1,30€).
 • Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική (Visa, Mastercard) σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Τράπεζας Eurobank.
 • Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης του Ν. 2251/1994 (κωδ. ΥΑ 5338/2018) και Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ διαθέτει εκ του νόμου το δικαίωμα μεταμέλειας και εξ αυτού του λόγου δύναται να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, άνευ άλλης αιτιολογίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας του. Συγκεκριμένα, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το ανωτέρω δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων χωρίς ειδικότερη αιτιολογία, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 1. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας.
 1. Οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, εσωτερικές συσκευασίες), τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν αδικαιολόγητες φθορές ή αλλοιώσεις και να συνοδεύονται με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (οδηγίες χρήσεως, έγγραφα χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, λογισμικά εγκατάστασης και τα συναφή). Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).
 2. Επιπλέον, προκειμένου να γίνει δεκτή η υπαναχώρηση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, πρέπει να εξοφληθούν όλα τα εν γένει έξοδά της τα οποία πραγματοποίησε προς τον σκοπό εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής της επιστροφής των προϊόντων της παραγγελίας από την οποία υπαναχώρησε.
 3. Σε κάθε περίπτωση προς ικανοποίηση σχετικής απαίτησης εκ του νόμου πρέπει η δήλωση υπαναχώρησης να ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση του προδιατυπωμένου εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο υπάρχει ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και το οποίο υπογράφεται και αποστέλλεται προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συνοδεύοντας τα προϊόντα της παραγγελίας που επιστρέφονται στην έδρα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, η οποία δεσμεύεται από αυτήν τη δήλωση υπαναχώρησης.
 4. Εφόσον η δήλωση υπαναχώρησης ασκηθεί νομοτύπως κατά τα ανωτέρω, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να αποδώσει στον ΠΕΛΑΤΗ το τίμημα που τυχόν έχει εισπράξει. Στην περίπτωση χρέωσης του ΠΕΛΑΤΗ μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει αυτήν για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Μετά την ενημέρωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού από πλευράς της Τράπεζας και των εσωτερικών διαδικασιών αυτής.
 5. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της ολοκλήρωσης της συναλλαγής με πιστωτική κάρτα, η επιστροφή του τιμήματος στον ΠΕΛΑΤΗ λόγω υπαναχώρησης θα γίνεται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τον χρόνο που η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έλαβε γνώση για την υπαναχώρησή του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
 6. Αν το προϊόν έχει πωληθεί με κάποιο δώρο, τότε θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το δώρο, άλλως η αξία αυτού θα συμψηφίζεται με το προς επιστροφή ποσό.
 1. Πολιτική Αντικατάστασης Ελαττωματικών Προϊόντων

Το ανωτέρω αναφερόμενο δικαίωμα δεν αφορά περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων με έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να γνωστοποιήσει άμεσα περί της ελαττωματικότητας των προϊόντων και δικαιούται την επισκευή ή την αντικατάστασή τους με άλλα ίδια προϊόντα ίσης αξίας ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής και όχι την επιστροφή χρημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση η επιστροφή των προϊόντων θα γίνει με την μεταφορική που συνεργάζεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν χρεώνεται τα έξοδα αποστολής με την προϋπόθεση ότι η επιστροφή των προϊόντων θα γίνει εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Αν η επιστροφή γίνει πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, τότε τα έξοδα των μεταφορικών βαρύνουν τον πελάτη. Απώτατο όριο της ανωτέρω κάλυψης αποτελεί το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας των προϊόντων που παρέχει ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας τους.

Εφόσον επιστραφεί το προϊόν και διαπιστωθεί κατά τον έλεγχό του ότι αυτό καταστράφηκε ή εμφάνισε βλάβη κατόπιν ενεργειών μη ενδεδειγμένης και προσήκουσας χρήσης από πλευράς του ΠΕΛΑΤΗ, τότε το προϊόν δεν επισκευάζεται ούτε αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται στον ΠΕΛΑΤΗ. Αντιθέτως, κατόπιν επικοινωνίας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με αυτόν, μπορεί είτε να αποσταλεί το προϊόν ως έχει πίσω στον ΠΕΛΑΤΗ, το οποίον θα βαρύνουν τα έξοδα του ταχυμεταφορέα, είτε να προβούν σε άλλη ενέργεια (αντικατάσταση, επισκευή κλπ), οπότε και θα πρόκειται για νέα σύμβαση, στην συνολική χρέωση της οποίας όμως θα συνυπολογιστούν τα έξοδα ταχυμεταφορέα που επωμίστηκε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κατά τα ανωτέρω.

 1. Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγγυάται για την καλή λειτουργία των προϊόντων της.

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα. Τα προϊόντα που τυχόν τροποποιηθούν, επιδιορθωθούν, εγκατασταθούν ή προστεθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ εξαιρούνται της παρούσας εγγυήσεως. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φθαρμένα ή κατεστραμμένα προϊόντα που προέκυψαν από τη μεταφορά ή εξαιτίας κακής και μη προσήκουσας χρήσης.

Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Η εγγύηση κάθε προϊόντος έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή αυτών από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος υπό του εξής όρους:

 1. Να υφίσταται εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς του προϊόντος,
 2. Να μην έχουν αλλοιωθεί ο σειριακός αριθμός του προϊόντος,
 3. Να μην εξαιρείται η συγκεκριμένη βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

 

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα των ΠΕΛΑΤΩΝ αποτελούν τα απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των συμβάσεων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή/και των φορολογικών και εν γένει διοικητικών και δικαστικών της υποχρεώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων, παραπέμπουμε στην Πολιτική Απορρήτου.

 1. Τελικές Διατάξεις

Εφαρμοστέο δίκαιο αποτελεί του Ελληνικό και Ευρωπαϊκό, όπου αυτό εφαρμόζεται. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τις εν γένει συμβατικές σχέσεις μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και των ΠΕΛΑΤΩΝ, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή φυσικό.

Κάθε παραγγελία σημαίνει την πλήρη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Αγορών και την αποδοχή των Όρων Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, της Πολιτικής Απορρήτου και των Cookies χωρίς καμία επιφύλαξη σχετικά με τους όρους αυτών και τυχόν ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Όλες οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των υποχρεωτικών συμμετοχών και λοιπών εξόδων και δαπανών, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Κάθε ληξιπρόθεσμο μη καταβληθέν ποσό θα τοκίζεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, άμεσα από την καθυστέρηση πληρωμής.

Πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που του επιτρέπει να συμβάλλεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Αγορών. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη αναφορικά με την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των ΠΕΛΑΤΩΝ. Κατά συνέπεια, αν ένα άτομο δε διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει προϊόντα από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες) θα αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την παραγγελία και κυρίως την αποπληρωμή της.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται ως έχει και χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, ιδιαίτερα σχετικά με την ακρίβεια τους, την πληρότητα ή την επικαιρότητά τους, την μη παραβατικότητα, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία της πληροφόρησης που παρέχουν, τα προϊόντα, τα αξεσουάρ ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος ή την καταλληλότητα των εφαρμογών που ο αγοραστής πιθανολογεί. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα προϊόντα της που θα πωληθούν στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης τους.

Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παρόντες όρους είναι κατά το ισχύον δίκαιο με οποιοδήποτε τρόπο ολικώς ή μερικώς άκυροι, τότε οι θιγόμενοι όροι ή τμήματα αυτών δεν ισχύουν ως συστατικό μέρος της σύμβασης και οι υπόλοιποι όροι ισχύουν κανονικά μεταξύ των μερών. Οι παρόντες όροι θεωρούνται από τα μέρη ουσιώδεις, αποδέχονται δε αυτά την πιστή τήρησή τους και παραιτούνται του δικαιώματός τους να αμφισβητήσουν οποιονδήποτε από αυτούς.

COPYRIGHT 2022 © PILIANIDIS • ALL RIGHTS RESERVED